บัตรเข้าชมการแข่งขัน Thai Airways International JET SKI WORLD CUP 2018

DAY
TYPE “A”.TICKET
Not Fix Seat
TYPE “B”.TICKET –  FIX Seat
จองตั๋วได้เลยที่


Time 08.00-12.00
Time 13.00-17.00
THU. 6 DEC.
250 Baht
All 4-DayPASS
650 Baht
Special**

499 Baht
650 (Show#1)
650 (Show#2)
FRI. 7 DEC.
250 Baht
850 (Show#3)
850 (Show#4)
SAT. 8 DEC.
350 Baht
950 (Show#5)
950 (Show#6)
SUN. 9 DEC.
450 Baht
1,250 (Show#7)
1,250 (Show#8)

บัตรเข้าชมการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

“A” ประเภทไม่ระบุที่นั่ง
 • บัตรเข้าชมในประเภทนี้ สามารถซื้อได้หน้างาน ณ จุดขายบัตร
  (ฝั่งซ้ายของอัฒจันทร์)
 • ที่นั่งประเภทนี้ ไม่ระบุที่นั่ง และที่นั่งอาจเต็มได้
 • สมาชิก Royal Orchid Plus (ROP) สามารถแสดงบัตรฯ เพื่อรับแถบข้อมือสำหรับผ่านประตูฟรี
 • ที่นั่งเริ่มต้นตั้งแต่ แถว D to P
“B” ประเภทระบุที่นั่ง
 • บัตรเข้าชม FIX Seat ท่านสามารถจองได้บนระบบ Internet
  (จองก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
 • ที่นั่งประเภทนี้แบ่งเป็น 8 ช่วงเวลา ตามที่ระบุไว้
 • ที่นั่งในช่วงเวลาที่ท่านสั่งซื้อ จะจำกัดเป็นของท่านเพียงคนเดียว
 • ที่นั่งเริ่มต้นตั้งแต่ แถว A to C

หมายเหตุ – เยาวชนส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม. สามารถเข้าชมการแข่งขันโดยได้รับแถบข้อมือผ่านประตูฟรี!

  
 
   
Organized by :
WATERCROSS WORLD - ASIAN MULTI SPORTS &
ENTERTAINMENT CO.,LTD

Tournament Owner :
JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX CO.,LTD.

© 2018 by jetski-worldcup.com .All right reserved.