News :
Date : 25-01-2019
 


“The biggest moments in the world”

ในเร็ว ๆ นี้ ทางทีมงาน Jet Ski World Cup จะการแข่งขันเจ็ตสกีออกอากาศให้ทุกท่านรับชมผ่านทางช่อง Euro Sport และ Fox Sport ทั้งนี้โปรดรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ซึ่งทางทีมงานจะประกาศให้เหล่าแฟน ๆ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการออกอากาศ

ในขณะนี้ ทางทีมงานฝ่ายผลิตรายการได้ผลิตประมวลภาพชัยชนะการการรับรางวัลของผู้ที่คว้าชัยไปครองในรุ่นโปร ทั้ง 6 คน นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ควรแก่การบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาเจ็ตสกีโลก ที่เราจะนำมาให้ทุกท่านได้รับชม

ทีมงาน Jet Ski World Cup
25 มกราคม 2562

 

 

 


 
 
   
Organized by :
WATERCROSS WORLD - ASIAN MULTI SPORTS &
ENTERTAINMENT CO.,LTD

Tournament Owner :
JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX CO.,LTD.

© 2019 by jetski-worldcup.com .All right reserved.